Červen 2011

S.k.5 -Probuzení živlů 1

30. června 2011 v 22:22 | Leopardí Stín

Vesmírný měsíc se odrazil a se svými válečníky proběhl do vody. Stříbrný s ostatními neváhal a vrhl se do bitvi v Hvězdné řece. Krystálek a Drápka se mourovaté matce zahryzli do ramen. Krystálek ji ještě k tomu svíral svými ostrými drápy. Drápka matce rozsekla nos a nepřítelkyně zaúpěla. Stříbrný dráp skočil po Vesmírném a skopl ho na kámen ve vodě. Vytasil drápy a svrhl ho do hluboké vody. Začalo pršet. Hladina začala rychle stoupat. Všechny kočky vybíhali na břehy,ale voda byla rychlá. Bílá válečnice od Oblačných uklouzla po kameni,praštila se o kámen a spadla do hloubky. Světle hnědý válečník s natrženým uchem od Sněžných se zachtil ve vodě do chaluhy. Drápal po chaluze,která ho stahovala ke dnu řeky. Byl už po krk vevodě,když ho spatřila Krupky "Fialuši!" zakřičela a běžela mu na pomoc. Srazil ji ale dav prchajících koček z obou klanů. Válka klanů skončila a začala válka s vodním živlem. Když se Krupka vzpamatovala z pádu,zahlédla natrhlé ucho mizící ve vodě. Odhodlaně skočila do vody a rozevřela oči. Zahlédla na dně bílou válečnici s rozbitou hlavou,ale Fialouš nikde. Začala se topit. Z prudkých vln ji vytáhl Zlišejn,který právě spatříl Fialoušovo tělo. Položil ji na zem "Běž!" vřískl na Krupku "Běž a zachraň se! utíkej do hor,do bezpečí za ostatními-pomůži Fialoušovi." a vřítil se ke svému druhovi. Poapadl ho za kůži na zátilku a vytáhl ho ven na plochý kámen.

S.k.5 -Probuzení živlů Úvod

30. června 2011 v 11:35 | Leopardí Stín
Smrdutý dým z Hromové rozčechral Žlutému kocouru srst. Tři učedníci a válečnice se podívali po svém vůdci "Musíme počkat." zavelel žlutý kocour a švihl ocasem směrem ke skryté noře "Vyhrabal jsem ji s Ohnivspárem,když jsme byli učedníci.
Je to bezpečné." dodal a kočky se nahrnuly do nory.
V temném zarostlém lese se postupně objevovali kočičí stíny. Na jednom břehu lesklé řeky se tyčil hubený černý kocour. Na druhém břehu se seřadily kočky a v čele stál stříbrný mourek.
Hubený vůdce klanu,který bal na prvním břehu se nepřátelskému kocouru zadíval do očí "Hvězdná řeka je naší hranicí,Stříbrný drápe a nelovíme v ní. Je to i v tom případě vaše hranice,takže když v ní neloíme my, nemůžete ani vy!" Stříbrný dráp se klidně otočil na své druhy a pka se otočil zpět na nepřítele "Je to naše společná hranice s vámi, a proto nevidím důvod,aby jsme v ní nemohli lovit. Vy v ní lovit smíte také,protože,jak už jsem říkal je to společná hranice,Vesmírný měsíci!" Vesmírný zavrčel a zavřeštil "Oblačný klane do boje!!!!!!!!"

Scourge M.v.2 - Shrnutí 4

29. června 2011 v 20:39 | Leopardí Stín
Další den se Cihla odplížila k Uragánovi "Hej! pst...!!" Uragán zvedne hlavu a zívne si. Cihla mu pošeptá do ucha "Jaký trest stihne Mátu s Mozaikou?" Uragán se posadil a řekl tupě do zdi "Mozaika už trest má-udělil jsem jí učednici a Máta dostala trest takový,že koťata budou tvrdě trénována." Cihla kývla a zazubila se "Matku už nepotřebujeme... hladových krků máme dost!" Uragán nevěři svým uším "Krmit hladové krky?" Postaví se a s vražedným pohledem kráčí ke své zástpupkyni "Ty asi neznáš náš zákoník cihlo. My žádné hladové krky neživíme-každý si loví potravu sám pro sebe!" a sekl po Cihle. Rozdrápl ji starou ránu na očím výčku a pravil "Za to,že neznáš zákoník,ti Fialka nesmí ošetřit oko!!"
Po chvíli do tábora Krvavých vlítl Ohnivý měsíc a pravil "Pomoz mi Uragáne!" Uragán a jeho klan se začali velitece hlasitě smát.
Ohnivý nechápe proč tolik povyku "Co je tady za problém? náš klan napadli psi!" Uragán Ohnivéo sekl do ramene a zasyčel "Vyzívám tě na souboj!!!" Ohnivý se skrčí.
Uragán ho zavede Ohnivého k Orlímu stožáru (místo u Hromové stezky) a zaútočí na něj. Ohnivý se mu v prvním útoku vyhne,ale velitel Krvavých nakonec vykřikne "Zaútoč! Zaútoč Hromovej srabe!" a postaví se na kraj Hromové stazky.
Ohnivý s zákeřně odrazí,ale Uragán se skrčí a Hromový velitel ho přelétne a přistane přímo do prostředka Stezky.
Ohnivý si uvědomí pozdě,že k němu jede Obluda a přijde o život.
Uragán se rozeběhne do stezky a popadne nepřítelovo tělo. Přinese ho do svého tábora a hodí po rozeklanou skalku.
Všichni Kravavý společně vítězně zavřeští a vesele poskakují kolem nhybného těla.

Scourge M.v.2 - Shrnutí 3

28. června 2011 v 19:08 | Leopardí Stín
Uragán se na Mátu ani neohlédl a kráčel k rozeklané skalce. Mozaika šla za ním a nesla dva malé - ještě nejmenované učedníky. Uragán koťata položil před skalku a vyskočil na ní. Válečnice s koťaty se usadila pod skalkou vedle Vločkokotěte a Rampouškotěte. Velitel Krvavých začal "Čtyři koťata,dospěli věku-kdy se stanou učednáky!" koťata se na sebe koukla a Uragán pokračoval "Rampouškotě,tvé jméno bude od teď Rampouška. Tvoje učitelka bude Mozaika." Rampoušk kývla a posadila se. Vločkokotě se postavilo se zdvyhnutým ocáskem a velitel ji oslovil "Vločkokotě,od nynějška budeš zvána Vločka. Tvým učitelem bude Had." pak se koukl na chlupaté šedé kotě "Ty se Mráčkokotě budeš nazývat Mráček. Tvůj učitel bude Brzdič." a nakonec vzhlédl k poslednímu kotěti "Ty Čichokotě budeš zván Čichač a za učitele ti uděluji Leďáka."


Scourge M.v.2 - Shrnutí 2

27. června 2011 v 17:07 | Leopardí Stín


Uragán po cestě nazaril na Stínovou,která se ho ptala "Co tu ten prašivec dělá?!" Nakonec na něj zaútočili a strhli mu kus kůže. Uragán padl k zemi a stratil pátý sedmý život.
U Vysokých kamenů našel pach Mozaiky,směřující k Matčiným ústům a Máty,která vedl na teritorium Hromového klanu.
Uragán byl zmatený a rozrušený,proto byl rád,když k němu přišel Spár. Spár se vidal po stopách Máty a Uragán po pachu Mozaiky.
Když se tak potuloval spatřil známou kočku. Nedokázal tomu uvěřit. Ruby! Jeho sestra má potíže! Utíkal k ní,ale než mohla promluvit,sekl jí drápama přes boky. Uragán cítil řebra toulavé kočky a zeptal se kde je Ponožka.
Ruby mu odpoví,že Ponožka byl chcen psy a že ho zabijí,pokud nepřinese (Ruby psům) tak zvané "bobule smrti." Uragán se zašklebil "Psy už začínají smlouvat? to je vrchol!" Ruby nechápala co tím myslí a vyděšeně po něm mrkla "Chceš říct,že si myslejí,že jsme najivní?" Uragán kývl a ukázal tlapkou na keř "Bobule smrti máš zde,ale pokud se jich dotkneš-zemřeš na vždy!" Ruby nedokázala uvěřit moudrému chování svého malého bratra.
Potom Uragán běžel zpět do tábora a spolu s některými válečníky svého klanu bnapadl psy a zachránil Ponožku.
Ponožka chtěl vědět co bude chtít Uragán za jeho záchranu a Uragán se zeptal,jestli neviděli šedou kočku s mládětem.
Ponožka a Ruby mu řeknou,že běžela ke skalám se zmijemi.
Uragán ví,že mají namysli Hadí skály a začne hledat tam.Najde silný pach své válečnice a i čtyř koťat "Máta mě chtěla zmást!" zašklebil se a utíkal za Mozaikou.
Našal ji v krytém dolíku,jak upokojuje třesoucí se koťata. Mozaika se zděsí,když svého velitele uvidí. Uragán jí však řekne,že když odnese koťata zpět do tábora,nebu trest tvrdý. Mozaika neměla na vybranou.
Uragán chytil Rampouškotě a Vločkokotě-Mozaika dva kocourky.
Dostali se do tábora před západem slunce a to už byla Máta chycená.Scourge M.v.2 - Shrnutí 1

26. června 2011 v 18:41 | Leopardí Stín
Uragán zavrčel,když Ohnivý odcházel. Pak vzhlédl ke svému klanu "Zvítězili jsme,protože ,jsme si věřili a byli jsme silní!" pak se odmlčel a nechal mluvit Fialku "Dnes zemřely jen kočky z ostatních klanů-od nás žádná!" všichni radostně vřískali a vřeštili "Vraťme se zpět do tábora!" zavelel Uragána odvedl svůj klan zpět do jeho domova.
Za pár úplňků se Mátě naroda 4 koťata (Vločka,Rampouška,Mráček a Čichač). Nikdo z klanu to nevěděl až na Fialku.Cihle po pár týdnech přišlo divné chování Máty-pořád byla v jednom kuse u léčitelky.
Cihla nakonec ztratil trpělivost a sama se do doupěte léčitelky vydala. Když spatřila koťata,neovládla se. Vytasila drápy a vynadala Mátě,že o nových budoucích válečnících nic neřekla. Ale Máta věděla proč se to klan neměl dozvědět.
Když chtěla Cihla zvednou první kotě,aby ho ukázala veliteli,Máta ji sekla po oku. Cihla byla chvíli skrčená a vražedným pohledem sledovala matku,jak svá koťata dává do chráněného mechu s trním po venkovních strannách.
Zástupkyně velitele vyšla z léčitelského doupěte a šinula si to rovnou ke svému veliteli. Uragán vykročil ze svého doupěte a vypadal zaraženě.Uragána Cihlila zpráva překvapila a šel okamžitě za Fialkou.
Ptal se své léčitelky,kdy je Máta,ale ta mu řekla,že tu už neí.Uragán se tedy rozeběhne za hlídkou,která strářila tábor.
Ledovec a Had ale Uragánovi řeknou,že Máta ven z tábora hlavním vchodem nešla a že ji viděli s Mozaikou a kusama mechu procházet ke skrýši starších. Uragánovi to docvaklo "zadní východ!" a vyběhl pryč z tábora.
Nejdříve prošel okolo staré jezevčí nory a pak se šel podívat k Hromové stezce.
Matku a ani válečnici tam nenašel,rozhodl se vidat k Vysokým kamenům.Scourge M.v.2 - 8

26. června 2011 v 0:21 | Leopardí Stín
V tu chvíli k Uragánovi a zbytku Ohnivého měsíce přiběhla Zlatka shodila Uragána ze svého vůdce. Ohnivý ztratil další ze svých životů,ale pak se postavil a rozumě řekla "Oba jsme vyčerpaní - musíš to uznat. Jdi zpět na své loviště!" Uragán nesouhlasně zaprskal a pomylslel si "Myslí si,že když ho zlatá matka zachránila,že mě odradí? uragán je stejný jako vychřice - a ta se nevzdává nikdy vítězí!" pak se postavil proti Ohnivému a zasyčel "Nevím přesně o co ti jde,ale mě jde o les!" Ohnivý začal tupě přemýšlet. Uragánovi,ale došla trpělivost a skočil po zrzavem kocourovi "Tato mýtina nyní patří Krvavému klanu,je ti to jané Ohniblbe??" Ohnivý ho ze sebe shodil a zbaběle se s Říčním,Větrným, Stínovým a Hromovým klanem dal na ústup.
Uragán a ostatní Krvavý výtězně vřískali a včeli. Jedna šedá kočka Ohnivému zašeptala "Uragán nebude velitel dlouho. Hvězdný klan je na naší straně a vždy byl." Uragán to zaslechl a odhodil šedou kočku starnou. Ohnivý už byl vyčerpaný a unavený. Naštvaně se poklonil Uragánovi a odběhl za ostatními.

PS: obrázek dodělám zítra

THIRCIUSOVA STOPAScourge M.v.2 - 7

24. června 2011 v 19:24 | Leopardí Stín
Fialka zastavila krvácení a posadila se. Uragán se už rozkoukal.
Po chvilce se k nim rozběhl Ohnivý měsíc a zákeřně se šklebil "Bývalýho mazla,by neporazil jen myší mozek!" a začal se zákeřně smát. Uragán věděl co si o něm Ohnivý myslí - Neumí bojovat!,ale mílil se. Z Uragána totiž ještě bojovnost nevyprchala. Odrazil se a skočil na Ohnivého. Vytasil drápy a nemylosrdně ho drásal na kusy. Ohnivý se nedokázal bránit-Uragán ho už brutálně dorozdrásával a vypadalo to,že,i když má mít Ohnivý ještě pár životů-nepřežije to.


Scourge M.v.2 - 6 - 3.část

23. června 2011 v 20:11 | Leopardí Stín
Ohnivý měsíc začal vítězně vřískat a všichni přestali bojovat. Krvavý válečníci se seběhli ke svému veliteli a osttní ze Lvího běželi k Ohnivýmu. Cihla zavřela oči a potichu zašeptala "Pokud Uragána ochráníš,věřím v tebe Hvězdný klane-ještě nenadešel jeho čas!" Pak se odvrátila a vyslala vražedný pohled na Ohnivého. Ten si jí,ale nevšímal. Fialka měl nadní léčitelky. Podívala se na tmavnoucí oblohu a strnula. Po chvíli se jí něco dotklo a naježila srst "Cihlo! tohle mi nedělej!" ohrnula se na zrzavou kočku "Hvězdný klan - stojí při nás!" a pohlédla na svého probouzejícího se vůdce "Vítej zpátky!" promluvila k němu jeho zástupkyně. Uragán se rozmskal a postavil se. Ještě mu tekla krev z krku,ale nic necítil "Pavučiny!" zavelela Fialka a Máta jí hned podala tlapku omotanou pavučinkymi.Diplomky za nejvíce komentářů

23. června 2011 v 15:45 | Leopardí Stín